Chọn sim phong thủy hợp mệnh, sim phong thủy hợp tuôi

Sim phong thủy hợp nam mệnh thổ - phongthuysim.vn

 • 0

 • 08.69.69.66.99

 • Phong Sơn Tiệm

  (漸 jiàn)

 • Hỏa Thủy Vị Tế

  (未濟 wèi jì)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 69,000,000

  Đặt sim

 • 1

 • 097.39.02468

 • Thuần Chấn

  (震 zhèn)

 • Thủy Sơn Kiển

  (蹇 jiǎn)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 19,800,000

  Đặt sim

 • 2

 • 0931986968

 • Thủy Phong Tỉnh

  (井 jǐng)

 • Hỏa Trạch Khuê

  (睽 kuí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 15,500,000

  Đặt sim

 • 3

 • 0868597989

 • Hỏa Trạch Khuê

  (睽 kuí)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 14,800,000

  Đặt sim

 • 4

 • 0988998379

 • Trạch Lôi Tùy

  (隨 suí)

 • Phong Sơn Tiệm

  (漸 jiàn)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 14,800,000

  Đặt sim

 • 5

 • 0931793989

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 14,800,000

  Đặt sim

 • 6

 • 0919569568

 • Địa Trạch Lâm

  (臨 lín)

 • Địa Lôi Phục

  (復 fù)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 13,800,000

  Đặt sim

 • 7

 • 0931238789

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 13,800,000

  Đặt sim

 • 8

 • 0967651789

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 13,800,000

  Đặt sim

 • 9

 • 0916.79.86.39

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 12,860,000

  Đặt sim

 • 10

 • 0941.669.889

 • Lôi Địa Dự

  (豫 yù)

 • Thủy Sơn Kiển

  (蹇 jiǎn)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 12,800,000

  Đặt sim

 • 11

 • 0931777989

 • Lôi Địa Dự

  (豫 yù)

 • Thủy Sơn Kiển

  (蹇 jiǎn)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 12,800,000

  Đặt sim

 • 12

 • 0961.55.8998

 • Phong Sơn Tiệm

  (漸 jiàn)

 • Hỏa Thủy Vị Tế

  (未濟 wèi jì)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 12,800,000

  Đặt sim

 • 13

 • 0961568979

 • Phong Sơn Tiệm

  (漸 jiàn)

 • Hỏa Thủy Vị Tế

  (未濟 wèi jì)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 12,800,000

  Đặt sim

 • 14

 • 0946799898

 • Trạch Hỏa Cách

  (革 gé)

 • Thiên Phong Cấu

  (姤 gòu)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 12,800,000

  Đặt sim

 • 15

 • 0971.855.789

 • Thiên Trạch Lý

  (履 lǚ)

 • Phong Hỏa Gia Nhân

  (家人 jiā rén)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 12,800,000

  Đặt sim

 • 16

 • 0931986879

 • Thuần Khảm

  (坎 kǎn)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 12,800,000

  Đặt sim

 • 17

 • 0981963968

 • Hỏa Địa Tấn

  (晉 jìn)

 • Thủy Sơn Kiển

  (蹇 jiǎn)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 12,800,000

  Đặt sim

 • 18

 • 0966896879

 • Phong Sơn Tiệm

  (漸 jiàn)

 • Hỏa Thủy Vị Tế

  (未濟 wèi jì)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 12,800,000

  Đặt sim

 • 19

 • 0913869689

 • Phong Thủy Hoán

  (渙 huàn)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 12,800,000

  Đặt sim

 • 20

 • 0946799889

 • Trạch Hỏa Cách

  (革 gé)

 • Thiên Phong Cấu

  (姤 gòu)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 12,800,000

  Đặt sim

 • 21

 • 0933056879

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 12,800,000

  Đặt sim

 • 22

 • 0936512789

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 12,800,000

  Đặt sim

 • 23

 • 0961.85.6879

 • Địa Hỏa Minh Di

  (明夷 míng yí)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 12,500,000

  Đặt sim

 • 24

 • 0936.02.6879

 • Trạch Địa Tụy

  (萃 cuì)

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 12,500,000

  Đặt sim

 • 25

 • 0981.668.399

 • Địa Hỏa Minh Di

  (明夷 míng yí)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 12,500,000

  Đặt sim

 • 26

 • 0911.89.6879

 • Hỏa Sơn Lữ

  (旅 lǚ)

 • Trạch Phong Đại Quá

  (大過 dà guò)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 12,500,000

  Đặt sim

 • 27

 • 09.38.62.6879

 • Trạch Địa Tụy

  (萃 cuì)

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 12,500,000

  Đặt sim

 • 28

 • 0919277986

 • Thuần Tốn

  (巽 xùn)

 • Hỏa Trạch Khuê

  (睽 kuí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 10,800,000

  Đặt sim

 • 29

 • 0961793789

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 10,800,000

  Đặt sim

 • 30

 • 0978697699

 • Thủy Địa Tỷ

  (比 bǐ)

 • Sơn Địa Bác

  (剝 bō)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 10,800,000

  Đặt sim

 • 31

 • 0912.96.39.38

 • Thuần Tốn

  (巽 xùn)

 • Hỏa Trạch Khuê

  (睽 kuí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 10,800,000

  Đặt sim

 • 32

 • 0918.16.9998

 • Hỏa Thiên Đại Hữu

  (大有 dà yǒu)

 • Trạch Thiên Quải

  (夬 guài)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 10,800,000

  Đặt sim

 • 33

 • 0961.22.6879

 • Trạch Địa Tụy

  (萃 cuì)

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 10,800,000

  Đặt sim

 • 34

 • 0915947986

 • Địa Trạch Lâm

  (臨 lín)

 • Địa Lôi Phục

  (復 fù)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 10,800,000

  Đặt sim

 • 35

 • 0969.2.13578

 • Trạch Địa Tụy

  (萃 cuì)

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 10,800,000

  Đặt sim

 • 36

 • 096.104.6879

 • Địa Trạch Lâm

  (臨 lín)

 • Địa Lôi Phục

  (復 fù)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 10,800,000

  Đặt sim

 • 37

 • 0904516879

 • Trạch Sơn Hàm

  (咸 xián)

 • Thiên Phong Cấu

  (姤 gòu)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 10,800,000

  Đặt sim

 • 38

 • 0969.63.3978

 • Thuần Khảm

  (坎 kǎn)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 10,800,000

  Đặt sim

 • 39

 • 0983.91.7968

 • Phong Sơn Tiệm

  (漸 jiàn)

 • Hỏa Thủy Vị Tế

  (未濟 wèi jì)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 10,680,000

  Đặt sim

 • 40

 • 09.1616.3978

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 10,500,000

  Đặt sim

 • 41

 • 0915.03.7968

 • Sơn Thiên Đại Súc

  (大畜 dà chù)

 • Lôi Trạch Quy Muội

  (歸妹 guī mèi)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 10,500,000

  Đặt sim

 • 42

 • 0912.99.6878

 • Phong Thủy Hoán

  (渙 huàn)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 10,500,000

  Đặt sim

 • 43

 • 0901239789

 • Thuần Chấn

  (震 zhèn)

 • Thủy Sơn Kiển

  (蹇 jiǎn)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 9,600,000

  Đặt sim

 • 44

 • 096.131.6879

 • Hỏa Sơn Lữ

  (旅 lǚ)

 • Trạch Phong Đại Quá

  (大過 dà guò)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 8,980,000

  Đặt sim

 • 45

 • 09.79.38.6968

 • Lôi Phong Hằng

  (恆 héng)

 • Trạch Thiên Quải

  (夬 guài)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 8,900,000

  Đặt sim

 • 46

 • 0911896899

 • Hỏa Thiên Đại Hữu

  (大有 dà yǒu)

 • Trạch Thiên Quải

  (夬 guài)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 8,900,000

  Đặt sim

 • 47

 • 0933.226.889

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 8,800,000

  Đặt sim

 • 48

 • 0916.932.938

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 8,800,000

  Đặt sim

 • 49

 • 0971.10.6879

 • Trạch Thủy Khốn

  (困 kùn)

 • Phong Hỏa Gia Nhân

  (家人 jiā rén)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 8,800,000

  Đặt sim21 Tháng 11 năm 2017 (Dương lịch)

4

10-2017. Ngày hoàng đạo

Giờ hoàng đạo :Tý,Sửu,Dần,Mão

Xem bói số điện thoại

Sim bạn đang dùng có mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho bạn không? Thử xem "Thầy phong thủy" nói gì về bạn nhé.

Bói tình duyên

Đoạn văn nói về tình yêuSim hợp mệnh